FACE FITNESS ACADEMY FACE FITNESS SHOP
Nejbližší kurzy

REKVALIFIKACE pro ŽL

INSTRUKTOR AEROBIKU / AEROBICS 
oprávnění pro získání živnostenského listu

 • kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 043/2011-50-A,R opravňující absolventy k získání živnostenského listu v oblasti „Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti aerobních aktivit a vedení různých typů lekcí aerobiku“
 • tradice vzdělávacích programů aerobiku, fitness a body & mind již od roku 1995 garantuje nejvyšší kvalitu odbornosti zúčastněných lektorů v teoretické a praktické části v České republice
 • mezinárodní zkušenosti lektorského sboru
 • neustálá aktualizace studijních materiálů a probírané látky na základě nejnovějších metodických pokynů mezinárodních školících institutů, jejichž jsme členem
 • výuka ve 3 až 4 prodloužených víkendech - 3 stupně rekvalifikačního kurzu "Instruktor aerobiku"
 • oprávnění k získání živnostenského listu bude vydáno na základě
  - absolvování všech 3 stupňů rekvalifikace
  - 10ti vyučovacích lekcí inspiration day, nebo kongresového dne dle vlastního výběru z nabídky FACE CZECH ACADEMY
  - dodáním 30ti hospitačních hodin (návštěva praktických lekcí se zkušenými instruktory, neformální důkaz - podpis instruktora v hospitačním listě)
  úspěšně vykonané závěrečné zkoušce (test + praxe)
 
cannot find block: cart_mini
tvorba www stránek emocio


COPYRIGHT © 1995-2021 FACE Fitness, s.r.o.
Veškerá práva jsou vyhrazena