FACE FITNESS ACADEMY FACE FITNESS SHOP

Mgr. Michal Peroutka, CKTI

Certifikace

Vystudoval obor fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JCU v Českých Budějovicích. Téma bakalářské práce – Vliv sportovních odvětví s jednostranným zatížením – HOKEJ – na poškození páteře a pohybového aparátu. Během studia absolvoval dlouhodobý studijní pobyt ve Finsku na Kemi – Tornio University of Applied Sciences v Kemi – sportovní fyzioterapie.

Po ukončení studia nastoupil jako fyzioterapeut do Bertiných lázní Třeboň, které se specializují na preventivní a pooperační léčbu pohybového aparátu.

Absolvoval řadu odborných kurzů v oboru fyzioterapie. Také při jejich výběru se více zaměřoval na problematiku sportovní fyzioterapie. Na základě klinické praxe obdržel Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.

Teoretické poznatky umí přenášet do praxe. Například progresivní techniku Kinesio® Tape, se kterou se seznámil již ve Finsku jako sportovec, zavedl s vynikajícími výsledky jako novou léčebnou metodu v Bertiných lázních Třeboň. V současné době je jediným certifikovaným instruktorem této metody pro ČR a SR. V rámci získání této kvalifikace prošel dlouhodobým školením přímo pod vedením Dr. Kenza Kaseho – zakladatele Kinesio® Taping Metod.

Postupně začal jako fyzioterapeut spolupracovat s řadou vrcholových sportovců při léčbě poúrazových stavů a také v rámci prevence poškození pohybového aparátu při vykonávání profesionálního sportu. Například nácvik správné aktivace hlubokého stabilizačního systému na BOSU® u „A“ týmu HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE
a spolupráce s mládeží HC SPARTA PRAHA. Jako fyzioterapeut patří do týmu reprezentantky ČR ve sjezdovém lyžování Kláry Křížové se kterou se účastnil MS ve sjezdovém lyžování ve Schladmingu 2013. Podílí se na léčbě poúrazových stavů některých hráčů ledního hokeje, ale i vrcholových sportovců z jiných odvětví.

Spolupracuje se společností HDTS, která se celosvětově zabývá individuálním tréninkem hráčů ledního hokeje a dalších sportovců. Aktivně se účastní odborných konferencí na území ČR, ale i v zahraničí.

specializace:
Koordinátor fyzioterapie - fyzioterapeut
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Osobní údaje

Vzdělání
Kinesiotaping Method® - KT1, KT2, KT3
CKTP – Certified Kinesio® Taping Practitioner – jediný v ČR a SR
CKTI – Certified Kinesio® Taping Instructor – jediný v ČR a SR
Metoda Roswithy Brunkow
Spiraldynamik® Basic Med
Spiraldynamik® Intermediate 1
Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře dosažení úrovně „A“, „B“, „C“
Propriofoot®
Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
Metoda Ludmily Mojžíšové
Sportovní fyzioterapie a trénink I.
Sportovní fyzioterapie a trénink II.
Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
Kineziologie – Patokineziologie dolní končetiny a nohy
BOSU® CORE, BOSU® Rehab, BOSU® Strenght, BOSU® ve fitness FLOWIN® CORE
Integrated power stretch
Postural dynamics
Total body advanced

 
cannot find block: cart_mini
tvorba www stránek emocio


COPYRIGHT © 1995-2021 FACE Fitness, s.r.o.
Veškerá práva jsou vyhrazena