FACE FITNESS ACADEMY FACE FITNESS SHOP

Mgr. Klára Kovaříková

Certifikace

  • Instruktorka aerobiku a body and mind.

Osobní údaje

  • Prezentérka na mezinárodních kongresech aerobiku v Řecku a na Slovensku, absolventka mnoha zahraničních kongresů a specializovaných diplomů; iniciátorka vstupu organizace EFA do České republiky a před nástupem na mateřskou dovolenou koordinátor FACE

Historie

  • V dětství se věnovala tanci a brzy také aerobiku, zejména jeho tanečním formám a step aerobiku, více než 10letá praxe instruktorky.
  • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a Filozofické fakulty UK v Praze.

Další informace

  • Publikační činnost: autorka 3 dílů videokazet Fitness jóga a knih Fitness jóga a Strečink (nakladatelství Grada).
 
cannot find block: cart_mini
tvorba www stránek emocio


COPYRIGHT © 1995-2021 FACE Fitness, s.r.o.
Veškerá práva jsou vyhrazena